Search
  • kevin solem

Graco G-Force 3340

Dette er en høytrykk spyler av den proffe sorten. 11 hk som sørger for mer vann under spyling. Det resulterer i at jobben går raskere og billigere for de som leier oss inn


15 views0 comments

Recent Posts

See All